Yr Urdd yn penodi prif weithredwr dros dro

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi penodi prif weithredwr dros dro, wedi’r newyddion fod Sioned Hughes yn gadael ei swydd.

Mae Mai Parry Roberts wedi gweithio i’r mudiad fel dirprwy brif weithredwr a chyfarwyddwr busnes.

Mewn datganiad, dywedodd y mudiad y bydd “yn gweithio yn rhan amser yn y rôl hyd nes y bydd penodiad ar gyfer swydd y Prif Weithredwr”.

Mai Parry Roberts oedd dirprwy brif weithredwr yr Urdd tan fis Rhagfyr 2016.

Ddydd Gwener, .

Mae’n ymddangos fod staff wedi codi pryderon ynglŷn â’r ffordd roedd yr Urdd yn cael ei redeg, a diffyg ffydd yng ngallu Mrs Hughes.

Roedd wedi ei phenodi gyda’r nod o arwain y mudiad ieuenctid at y canmlwyddiant yn 2022.

Leave a Comment